Gói thầu XL11 triển khai các mũi thi công làm tăng ca

24/3/2022

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ về rút ngắn thời gian dự án; Ban đã nghiên cứu đối với từng gói thầu và có Văn bản báo cáo Bộ GTVT các giải pháp và thi công tăng ca để rút ngắn tiến độ dự án.

Gói thầu XL11 (Km94+500-Km102+200) Dự án thành phần xây
dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao
tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, có chiều dài khoảng
6,76 km đi qua Thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Gói thầu được triển khai xây dựng từ tháng 6/2020, đến nay, sau gần 21 tháng thi
công, sản lượng là 258,48 tỷ /383,13 tỷ giá trị hợp đồng, đạt 67,5% hợp đồng.
Với mục tiêu hoàn thành gói thầu đạt chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của Bộ
GTVT, phòng ĐHDA 4 được giao nhiệm vụ điều hành gói thầu đã đôn đốc, yêu
cầu đơn vị thi công huy động bổ sung máy, nhân sự, tranh thủ thời tiết tạnh ráo
thi công tăng ca. Dự kiến hết tháng 3/2022 sẽ hoàn thành 800m BTN C12,5 do
nhà thầu Cienco 5 thực hiện và 1,2Km C12,5 do nhà thầu Bảo Sơn thực hiện;
các nhà thầu đồng loạt triển khai thi công tăng ca để hoàn thành toàn bộ nền
trong tháng 3/2022.

Dưới đây là một số hình ảnh thi công tăng ca của Gói thầu 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh
Thống kê truy cập