Họp giao ban tháng 7/2017

3/8/2017

Ngày 31/7/2017, Giám đốc Ban chủ trì cuộc họp giao ban kiểm điểm kết quả công tác tháng 7, kế hoạch triển khai công việc tháng 8 và các tháng cuối năm 2017. Tham dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Ban và các bộ phận nghiệp vụ và đại diện Tư vấn giám sát (Công ty DINVAI).

Sau khi đánh giá kết quả thực hiện của các bộ phận nghiệp vụ và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Giám đốc thống nhất kết luận:

Trong tháng 7/2017, bên cạnh các kết quả đạt được như hoàn thành trình quyết toán dự án TPCP QL1; đẩy nhanh tiến độ trình, duyệt dự toán và trình Bộ GTVT điều chỉnh cơ cấu TMĐT dự án La Sơn - Túy Loan; làm việc với Bộ GTVT để phê duyệt dự án tuyến tránh Eadrăng cũng như phê duyệt dự toán chính thức các dự án vốn dư phía Bắc; hoàn thành duyệt dự toán và ký hợp đồng để triển khai thi công Cầu 110,... vẫn còn nhiều chỉ tiêu chưa hoàn thành. Điều kiện thời tiết trong tháng bất lợi, mưa, bão liên tiếp là một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án, vì vậy giá trị sản lượng xây lắp trong tháng chỉ đạt 70% kế hoạch; giá trị giải ngân tuy vượt kế hoạch nhưng vẫn ở ngưỡng an toàn, công tác bàn giao đưa vào sử dụng dự án Năm Căn - Đất Mũi chưa hoàn thành dứt điểm, công tác sửa chữa hư hỏng các dự án QL1 còn kéo dài,... Hiện, đang trong thời gian mùa mưa nên thời tiết tiếp tục diễn biến bất lợi, thất thường trong khi việc hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch năm không thể trì hoãn. Vì vậy yêu cầu các phòng nghiệp vụ tiếp tục cố gắng, thời gian tới cần rà soát các khối lượng công việc còn tồn tại, chủ động khắc phục khó khăn, lên kế hoạch thực hiện tổng thể từ nay đến cuối năm cũng như kế hoạch cụ thể hàng tuần (lưu ý dự trù các rủi ro tiềm ẩn), quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm, trước mắt là các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 8, cụ thể như sau:

1. Công tác giải ngân các dự án vốn TPCP

- Các Phó Giám đốc phụ trách làm việc trực tiếp với từng phòng QLDA và phòng KTKH để rà soát lần cuối nhu cầu giải ngân, khối lượng có thể giải ngân trong năm 2017 nhằm chính xác hóa nhu cầu vốn, chuyển phòng KTKH trước 15/8/2017 để tổng hợp, báo cáo Bộ GTVT điều hòa vốn (nếu có).

- Đối với các gói thầu đã được duyệt dự toán chính thức, yêu cầu các phòng QLDA phối hợp với phòng KTKH khẩn trương hoàn tất các thủ tục ký phụ lục hợp đồng theo dự toán chính thức để giải ngân. Riêng đối với tuyến tránh QL12B giao phòng KTTĐ phối hợp với phòng DA8 kiểm tra, rà soát bill thầu.

- Đối với các dự án mới tạm duyệt dự toán, yêu cầu khẩn trương trình dự toán chính thức. Dự án Chơn Thành - Đức Hòa trình trước 15/8/2017. Tuyến tránh QL12B trình trước 20/8/2017.

- Đối với các gói thầu đã trình dự toán chính thức nhưng chưa được phê duyệt, yêu cầu các phòng QLDA phối hợp với phòng KTTĐ làm việc với Bộ GTVT để sớm phê duyệt.

- Đối với các gói thầu thảm BTN và ATGT các dự án phía Bắc đã có kết quả chỉ định thầu, yêu cầu phòng KTKH phối hợp với các phòng QLDA khẩn trương ký hợp đồng. Các phòng QLDA chỉ đạo nhà thầu làm công tác chuẩn bị và hoàn tất các thủ tục để tạm ứng hợp đồng.

2. Các dự án sử dụng vốn dư

- Về công tác GPMB: Các GĐĐHDA tiếp tục phối hợp và đôn đốc các địa phương chi trả đền bù GPMB để sớm bàn giao phần mặt bằng còn lại.

- Các bộ phận QLDA đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công để có khối lượng nghiệm thu, thanh toán.

- Các phòng QLDA thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng thi công, quản lý chặt công tác sản xuất vật liệu đặt biệt là vật liệu CPĐD và bê tông nhựa.

- Các GĐĐH phải có báo cáo đánh giá chất lượng công tác TVGS hàng tháng gửi Lãnh đạo Ban.

3. Dự án La Sơn - Túy Loan

- Giao phòng KTTĐ:

+ Trao đổi thống nhất với Công ty BT trình dự toán tạm duyệt đoạn Hòa Liên - Túy Loan trước 6/8/2017;

+ Đôn đốc các đơn vị tư vấn khẩn trương trình, thẩm tra các gói thầu còn lại. Phấn đấu trình Bộ GTVT toàn bộ dự toán điều chỉnh trước 15/8/2017;

+ Rà soát và có ý kiến về dự toán điều chỉnh 1 gói cầu và 1 gói đường chuyển BĐH trước 6/8/2017 (không đợi tờ trình của Công ty BT);

+ Đôn đốc hoàn thiện 1 số thủ tục: thỏa thuận với đơn vị Truyền tải điện đoạn Hòa Liên - Túy Loan; hoàn tất các thủ tục các vị trí điều chỉnh của hạng mục bền vững hóa; xử lý kỹ thuật hiện trường hoàn thành trước 6/8/2017 (đối với các hạng mục đã đi kiểm tra hiện trường: ngả mái taluy,...).

- BĐH La Sơn:

+ Tiếp tục chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ BĐH, lên kế hoạch triển khai dự án phù hợp, kiểm tra, giám sát hàng tuần tiến độ thực hiện của từng giám đốc điều hành, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ban các vướng mắc để giải quyết nhằm đẩy nhanh tiến độ;

+ Cơ bản hoàn thành phê duyệt TKBVTC trước ngày 20/8/2017 như cam kết của BĐH;

+ Báo cáo đánh giá về chất lượng công tác TVGS và các đề xuất, kiến nghị về việc bố trí nhân sự TVGS cho phù hợp với giai đoạn thi công hiện tại cũng như công tác thi công móng, mặt đường trong thời gian tới. Hoàn thành trước 6/8/2017.

- Các phòng KTKH, TCKT làm việc với các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT để sớm phê duyệt chi phí Ban QLDA cũng như tổ chức họp để thống nhất phương án trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế tài chính cho dự án xong.

- TVGS: Đề nghị Công ty DINVAI rà soát, báo cáo Ban phương án điều chỉnh nhân sự của dự án, sớm trình Ban để xem xét, phê duyệt. Đặc biệt là việc bố trí nhân sự giám sát đoạn 11km mới bổ sung, cần tăng cường thêm 2 trợ lý (1 kỹ sư đường và 1 kỹ sư cầu) để giúp việc cho Kỹ sư thường trú nhằm đáp ứng yêu cầu giám sát dự án.  

4. Đoạn Năm Căn - Đất Mũi

- Phòng DA6, DA8 chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hiện trường để bàn giao các gói thầu đường còn lại trong tháng 8/2017.

- Phòng DA6, DA8 làm việc với Bộ GTVT để phê duyệt TKBVTC, dự toán các hạng mục bổ sung, phát sinh trong tháng 8/2017 để tháng 9/2017 triển khai thi công, hoàn công và quyết toán đoạn Km0 - Km51+300.

- Phòng DA6 phối hợp với phòng KTTĐ làm việc với các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT để duyệt dự toán 2 cầu Rạch Vàm & Rạch Tàu trước 10/8 để triển khai công tác lựa chọn nhà thầu.

5. Dự án QL1

- Các GĐĐHDA rà soát, đôn đốc các nhà thầu hoàn thành dứt điểm sửa chữa hư hỏng theo trách nhiệm bảo hành trong tháng 8/2017.

- Giao phòng KTTĐ:

+ Làm việc với Bộ GTVT để sớm có văn bản cụ thể hóa Thông báo số 282/TB-BGTVT ngày 21/7/2017 kết luận cuộc họp đánh giá kết quả sau 3 tháng thi công thí điểm lớp siêu mỏng tạo nhám làm cơ sở triển khai thực hiện.

+ Báo cáo Bộ GTVT phương án đánh giá hiện trạng mặt đường trước 3/8/2017.

+ Trình Bộ GTVT điều chỉnh thiết kế cơ sở dự án vốn TPCP trước 5/8/2017.

6. Dự án TPCP Chơn Thành - Đức Hòa

- Phòng KTKH phối hợp với phòng QLDA3 hoàn thiện các thủ tục gia hạn hợp đồng TVTK dự án trình Lãnh đạo Ban trước 5/8/2017.

- Trên cơ sở dự toán chính thức các gói thầu 45, 46, 47, phòng KTKH phối hợp với phòng QLDA3, phòng KTTĐ trình Bộ GTVT chấp thuận chủ trương cũng như chỉ đạo Tư vấn cập nhật điều chuyển một số hạng mục (BTN, điện chiếu sáng,...) từ dự án TPCP sang dự án BOT đồng thời trình Bộ GTVT điều chỉnh cơ cấu TMĐT dự án TPCP. Hoàn thành trong tháng 8/2017.

7. Phòng KTKH trình Bộ GTVT dự án đầu tư dự án BOT Chơn Thành - Đức Hòa trước 5/8/2017.

8. Phòng DA8 cử cán bộ vào hiện trường, kiểm tra đôn đốc nhà thầu hoàn thành khắc phục hư hỏng mặt đường để bàn giao hết bảo hành đoạn Bến Nhất - Gò Quao. Hoàn thành sửa chữa trước 15/8/2017.

9. Dự án BOT PlieKu - Cầu 110: Phòng DA5 phối hợp với phòng DA2 rà soát cấp đường trong thời gian thi công theo yêu cầu của tổng cục Đường bộ. Đồng thời làm việc với nhà đầu tư để chi trả tiền chuẩn bị đầu tư theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

10. Phòng TCKT phối hợp với các phòng liên quan yêu cầu các nhà đầu tư chuyển trả chi phí QLDA của CQNNCTQ cho Ban.

Thống kê truy cập