Thông báo họp giao ban tháng 9/2017

5/10/2017

Ngày 02/10/2017, Giám đốc Ban chủ trì cuộc họp giao ban kiểm điểm kết quả công tác tháng 9, chín tháng đầu năm và kế hoạch triển khai công việc tháng 10 cũng như các tháng cuối năm 2017. Tham dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Ban và các bộ phận nghiệp vụ và đại diện Tư vấn giám sát (Công ty DINVAI).

Sau khi đánh giá kết quả thực hiện của các bộ phận nghiệp vụ và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Giám đốc thống nhất kết luận:

Chín tháng đầu năm 2017, Ban đã hoàn thành một khối lượng tương đối lớn, đáng kể nhất là các kết quả trên các mặt công tác chính như: Về công tác QLDA, đã cơ bản bàn giao cho cơ quan quản lý đường đoạn Năm Căn - Khai Long; hoàn thành quyết toán 100% chỉ tiêu Bộ GTVT giao (5/5 dự án); trình Bộ chấp thuận triển khai thí điểm lớp tăng cường mặt đường các dự án QL1 qua Bình Định hiện đang hoàn tất các thủ tục để thi công trong Quý IV/2017; hoàn thành trình, duyệt TKKT, dự toán điều chỉnh, tập trung xử lý kỹ thuật, giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án La Sơn - Túy Loan; phối hợp với các địa phương giải quyết các vướng mắc về mặt bằng cũng như đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án vốn dư, đến nay cơ bản đáp ứng tiến độ yêu cầu; hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư tuyến tránh TT Eadrăng, Đăk Lăk; hoàn thành phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh; trình Bộ phương án đầu tư dự án BOT Chơn Thành - Đức Hòa,... Về công tác đảm bảo ATLĐ, ATGT, VSMT trên các công trường thực hiện đúng các quy định hiện hành và cơ bản đáp ứng yêu cầu. Về công tác tổ chức cán bộ, tiếp tục rà soát sắp xếp bộ máy tổ chức theo hướng tinh, gọn đúng yêu cầu của Bộ GTVT, dự kiến hoàn thành trong Quý IV,... Bên cạnh đó, vẫn còn một số công việc chưa đạt yêu cầu như tiến độ thi công dự án trọng điểm La Sơn - Túy Loan mặc dù đã bứt phá nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, tiến độ triển khai các hạng mục bổ sung của dự án Năm Căn - Đất Mũi còn chậm, giá trị giải ngân các dự án TPCP còn thấp, mới đạt 44% kế hoạch đăng ký.

Thời gian để hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ còn lại của năm không còn nhiều, trong khi nhiệm vụ nặng nề nhất là công tác giải ngân vốn TPCP và cơ bản hoàn thành thông xe các dự án vốn dư vào cuối năm 2017. Vì vậy yêu cầu các phòng nghiệp vụ cần cố gắng nhiều hơn nữa, chủ động hơn nữa, cần đề ra kế hoạch cụ thể đối với các công việc chậm tiến độ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm, trong đó các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 10 như sau:

1. Công tác giải ngân các dự án vốn TPCP

- Yêu cầu các phòng nghiệp vụ tiếp tục rà soát lần cuối nhu cầu giải ngân năm 2017, hoàn thành trước ngày 10/10 chuyển phòng KTKH để tổng hợp, báo cáo Bộ GTVT.

- Để có thể hoàn thành giải ngân đúng tiến độ vốn từng giai đoạn (vốn giai đoạn 2012 - 2015, vốn kéo dài 2016, vốn 2017), yêu cầu phòng KTKH thông báo cụ thể cho các bộ phận từng loại vốn đối với từng dự án để phối hợp với phòng TCKT ưu tiên giải ngân phần vốn không thể kéo dài sang năm 2018.

- Các GĐĐHDA đôn đốc quyết liệt các nhà thầu tranh thủ thời tiết đẩy nhanh tiến độ thi công để có khối lượng thanh toán, phấn đấu năm 2017 tối thiểu phải giải ngân hết số vốn đăng ký.

2. Các dự án sử dụng vốn dư

- Về công tác GPMB: Các GĐĐHDA tiếp tục phối hợp và đôn đốc các địa phương sớm bàn giao phần mặt bằng còn lại.

- Dự án Ngân Sơn, Nà Phặc: Do địa chất khu vực dự án phức tạp nên riêng các phát sinh phức tạp do thay đổi địa chất và hạng mục bền vững hóa giao phòng KTTĐ chủ trì, phòng DA1 phối hợp thực hiện kiểm tra, lên phương án xử lý trình Bộ GTVT phê duyệt sớm để đảm bảo tiến độ yêu cầu. Các phát sinh nhỏ lẻ khác vẫn do phòng QLDA1 chủ trì giải quyết.

- Giao phòng KTTĐ:

+ Khẩn trương triển khai công tác kiểm định chất lượng thi công các hạng mục K98 và CPĐD, bê tông nhựa. Hoàn thành công tác kiểm định chất lượng đợt 1 trong tháng 10.

+ Chủ trì phối hợp với các GĐĐHDA tổ chức kiểm tra chất lượng thi công để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

3. Dự án La Sơn - Túy Loan

- Yêu cầu các phòng liên quan thực hiện công việc theo các mốc tiến độ yêu cầu tại cuộc họp giao ban sản xuất cuối tháng 9/2017 (TB số 2622/TB-ĐHCM ngày 22/9/2017).

- BĐH La Sơn: Tổ chức thi công thí điểm lớp CPĐD và BTXM để đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi thi công đại trà. Hoàn thành trước 15/10/2017.

- Phòng TCKT phối hợp với phòng KTKH, BĐH La Sơn tiếp tục làm việc với các cơ quan tham mưu của Bộ để sớm có ý kiến về phương án tài chính của dự án và duyệt chi phí QLDA.

4. Đoạn Năm Căn - Đất Mũi

- Giao phòng DA6:

+ Làm việc với Cục QLXD để Bộ GTVT phê duyệt TKBVTC, dự toán hạng mục bù lún trước 15/10/2017 làm cơ sở thi công, bàn giao nốt gói thầu số 6;

+ Làm việc với địa phương để có ý kiến của địa phương về hạng mục quay đầu xe trước 10/10/2017;

+ Hiện nay giá trị giải ngân còn lại của dự án rất lớn, yêu cầu phòng đôn đốc quyết liệt nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để giải ngân;

+ Hoàn công và quyết toán đoạn Km0 - Km51+300 trong tháng 11/2017.

5. Dự án QL1

- Các GĐĐHDA đôn đốc các nhà thầu cơ bản hoàn thành sửa chữa hư hỏng theo trách nhiệm bảo hành  trước ngày 15/10/2017.

- Phòng KTTĐ trình Bộ GTVT phê duyệt thiết kế, dự toán đoạn nút cổ chai đoạn Km1211+110 - Km1211+799 dự án TPCP QL1 trước ngày 10/10/2017. Đồng thời phối hợp với các bộ phận liên quan hoàn thiện các thủ tục triển khai lớp tăng cường mặt đường, chống biến đổi khí hậu trong tháng 10/2017.

6. Dự án TPCP Chơn Thành - Đức Hòa

- Phòng QLDA3 làm việc với Cục QLXD để Bộ GTVT phê duyệt dự toán chính thức trong tháng 10/2017.

- Phòng QLDA3 chủ trì, phối hợp với phòng TCKT báo cáo Bộ GTVT xin chủ trương về việc bàn giao các hạng mục, tài sản dở dang khi dự án dừng giãn tiến độ, sau đó triển khai các thủ tục điều chỉnh hợp đồng làm cơ sở thanh toán cho nhà thầu. Hoàn thành báo cáo Bộ GTVT xin chủ trương trước 20/10/2017.

7. Tuyến tránh TT Eadrăng:

- Phòng KTKH đẩy nhanh tiến độ lựa chọn TV TKBVTC.

- Phòng QLDA5 phối hợp với phòng KTKH làm văn bản gửi tỉnh Đăk Lăk đề nghị tỉnh tiếp nhận hồ sơ dự án, triển khai dần công tác GPMB (thành lập Ban GPMB,...) để khi hoàn thành lựa chọn nhà thầu là có mặt bằng để thi công ngay.

8. Đối với TVGS:

- Đề nghị Công ty DINVAI bổ sung ngay phiên dịch cho Văn phòng hiện trường dự án tránh Ngân Sơn, tránh Nà Phặc và dự án Chơn Thành - Đức Hòa.

- TVGS tăng cường công tác kiểm soát chất lượng, kiểm soát chặt chất lượng vật liệu đầu vào, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Tư vấn kiểm định trong đợt kiểm định chất lượng các dự án tới đây. 

Thống kê truy cập