Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình

27/7/2018

Lịch tường thuật trực tiếp chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình năm 2018”

BAN QLDA ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

 

THÔNG BÁO

Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình năm 2018”

 

Công trình đường Hồ Chí Minh đã vinh dự được chọn là một trong chín công trình tiêu biểu được tôn vinh tại chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình năm 2018” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì thực hiện.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 9h30, ngày 28/7/2018 (Thứ bảy).

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết và theo dõi chương trình.

 

 

Thống kê truy cập