Đây là khẳng định của đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì giao ban Tháng 4/2018 với các đồng chí Thứ trưởng, lãnh đạo các cơ quan của Bộ nhằm rà soát các nhiệm vụ cũng như định hướng cụ thể nội dung công tác quan trọng của Ngành.
Ngày 19/5/1959, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở tuyến vận tải chi viện chiến lược Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh. Đây là một quyết định lịch sử, thể hiện quyết tâm và ý chí sắt đá của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta: “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Đường Trường Sơn đã đi vào lịch sử, trở thành con đường huyền thoại, một biểu tượng của dân tộc anh hùng.
Thống kê truy cập
Đang online:

Tổng số truy cập: